වතිකානයේ පැවැත්වෙන දිව්‍ය පූජාව හා දේව මෙහෙය

වතිකානයේ පැවැත්වෙන දිව්‍ය පූජාව හා දේව මෙහෙය | පාස්කු ප්‍රහාරයේ තෙවර්ෂ පූර්ණය Archbishop of Colombo His Eminence Malcolm Cardinal Ranjith presided over Holy Mass at St. Peter’s Basilica to show solidarity to all those who suffered as a result of the Easter Sunday Bombings of 2019. The Catholic Bishops Conference in Sri Lanka has decided to join His Holiness the Pope in commemoration the people who died and were injured. Families of the victims and those who were injured had accompanied His Eminence to the Vatican..
Share this video :
 
Support : Copyright © 2011. Gossip Lanka Hot Video - All Rights Reserved : The best place to watch and share Sri Lankan Hot news Videos,Gossip and political videos, music videos and Funny videos Sinhala movies and more... Gossip Lanka Hot News, The premium Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in politics, business, sports and entertainment.