ජාත්‍යන්තරයට ගිය ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදය

AL JAZEERA AND NEWS AGENCIES Sri Lanka issues ‘shoot-on-sight’ order to quell unrest The government authorises military and police to arrest people without warrants a day after the deadly violence and the PM’s resignation.

යළි පණ ලබන ගාලු මුවදොර අරගලය

සුප්‍රකට මල්වානේ නිවස ගිනි තැබේ

Protestors torch infamous Malwana mansion

Protest outside Trincomalee Naval Base

A protest has broken out, outside the Trincomalee Naval Base as reports have said that former prime minister Mahinda Rajapaksa and some of his family members have sought refuge there after the violent clashes which erupted yesterday. A group of protestors has started a protest outside the Navy Camp demanding the former prime minister and his family be held accountable for the crisis and arrested. Mahinda Rajapaksa left Temple Trees today morning after security forces cleared the protestors who had been protesting for hours against him and the government.

Carlton House set on fire during unrest

Carlton House in Weeraketiya set on fire during unrest

aftermath of violence in Sri Lanka

Vehicles burnt and toppled; aftermath of violence in Sri Lanka

සර්ව ආගමික පූජකවරු ජනපති හමුවෙයි

Hiru TV Salakuna - Anura Kumara

LIVE🔴 Hiru TV Salakuna Live | Anura Kumara Dissanayaka | EP 336 | 2022-05-09

මැති ඇමති නිවාසවලට ප්‍රහාර

මහින්ද කහඳගමගේ මුහුණ දුන් ඉරණම

අගමැතිට සහාය පළ කිරීමට ආ මහින්ද කහඳගමගේ මුහුණ දුන් ඉරණම

වාහන කිහිපයක් සහ පිරිසක් බේරේ වැවට

Tensions escalate in Sri Lanka after attack on peaceful protesters

ජොන්ස්ටන්ගේ කාර්යයාලයට ගිනි

අනුරාධපුරේ ගිය අගමැතිට ආ ජනතා විරෝධය

Prime Minister Mahinda Rajapaksa was in for a surprise when he was hooted at by a group of protestors during a visit to Anuradhapura today morning. The protestors who had gathered close to the Temple since morning, hooted at the Prime Minister when his motorcade was leaving the premises. The protestors had called on the Prime Minister and his family to step down and even went to the extent of asking if the Prime Minister was wearing his clothes. The protestors were prevented from going close to the motorcade by the police who were deployed outside. Rajapaksa is likely to step down from his post this week after he was asked to leave by President Gotabaya Rajapaksa last Friday. It is still unsure what the political developments will be thereafter if Mahinda Rajapaksa steps down.

මහින්දානන්දට ගම්පොළ දී විරෝධය

Minister of Agriculture Mahindananda Aluthgamag was hooted at by a group of protestors Mahindananda had to police escort in nawalapitiya

Mahinda Rajapaksa asked to step down

Is Mahinda Rajapaksa on his way out? Sources tell WION that at a cabinet meeting today - President Gotabaya Rajapaksa asked his brother to step down. Palki Sharma brings you the updates. #Gravitas #SriLanka #MahindaRajapaksa

යට ඇඳුම් විරෝධය

A group of protesters in loin cloths and some holding underwear were seen staging a protest near the Parliament A group of protesters in loin cloths and some holding underwear were seen staging a protest near the Parliament entrance 'Hora Go Gama' against the President and the government claiming that "this is all we are left with”.
 
Support : Copyright © 2011. Gossip Lanka Hot Video - All Rights Reserved : The best place to watch and share Sri Lankan Hot news Videos,Gossip and political videos, music videos and Funny videos Sinhala movies and more... Gossip Lanka Hot News, The premium Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in politics, business, sports and entertainment.